Privacy- en cookieverklaring RIFF

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 14-07-2022

 

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de groep RIFF Nederland B.V. te Amsterdam, waaronder haar dochtermaatschappij RIFF Digital Engagement B.V. (hierna gezamenlijk: “RIFF”). Deze verklaring geeft jou als gebruiker van onze website (www.riffonline.com), contactpersoon van onze klant, sollicitant of persoon die met ons om een andere reden in contact wil komen inzicht in de gegevens die RIFF verwerkt, de doeleinden waarvoor we ze verwerken en de wijze waarop de gegevens verwerkt worden.

 

RIFF respecteert de privacy van alle betrokkenen en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. RIFF houdt zich dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van de bij ons verwerkte persoonsgegevens.

 

Indien je vragen hebt naar aanleiding van deze verklaring of over wat wij precies van je bijhouden, neem dan contact op met ons via de contactgegevens onderaan deze verklaring.

 

Gegevensverwerking

Contact
Wanneer je een e-mail, een ingevuld contactformulier of op een andere wijze contact opneemt met RIFF, zullen we dergelijke berichten gebruiken om jouw verzoek of vraag te beantwoorden. We bewaren jouw gegevens zolang als nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad. Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en functie;
 • Contactgegevens;
 • Bedrijfsgegevens;
 • Overige persoonsgegevens die je verstrekt in jouw bericht.

 

Referenties
Op onze website presenteren wij verschillende referenties over onze diensten. Wij proberen je op deze manier een volledig beeld te geven van onze producten en hoe onze klanten het gebruik daarvan in de praktijk beoordelen. Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam van de recensent;
 • Functie van de recensent;
 • Foto van de recensent.

 

Wij hebben deze gegevens nodig om de referentie te beoordelen en te kunnen publiceren op de website. De grond voor het verwerken van deze gegevens is toestemming: alle recensenten wordt nadrukkelijk om toestemming gevraagd alvorens een referentie wordt geplaatst op onze website. Deze toestemming kunnen de recensenten te allen tijde weer intrekken door contact met ons op te nemen. Wij bewaren de gegevens totdat de referentie de relevantie heeft verloren of in het geval de toestemming is ingetrokken.


Nieuwsbrief

Wanneer je klant bij ons bent, kunnen wij het zakelijk e-mailadres dat bij ons bekend is gebruiken voor commerciële communicatie. Je kunt ons daarnaast toestemming geven voor het gebruik van het zakelijk e-mailadres voor ongevraagde commerciële communicatie, zoals onze nieuwsbrief of aankondiging van evenementen. Je kunt je toestemming hier te allen tijde weer voor intrekken middels de link in de nieuwsbrief of door dit aan te geven bij je contactpersoon. Wij bewaren je zakelijk e-mailadres in de nieuwsbrief-database totdat je je toestemming hebt ingetrokken.

 

Werving en selectie
Wij bieden verschillende vacatures aan op onze website. Je hebt ook de mogelijkheid om direct op LinkedIn te solliciteren op vacatures die we aanbieden, met je LinkedIn-account. Wanneer je bij ons solliciteert verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum en -land;
 • Contactgegevens;
 • Inhoud van jouw CV (zoals informatie over studie- en arbeidsverleden);
 • Inhoud van jouw motivatiebrief;
 • Salarisindicatie;
 • Beschikbaarheid;
 • Eventueel opgegeven referenties.

 

Deze gegevens verwerken wij om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidscontract, of in het geval van zzp’ers een overeenkomst van opdracht.

 

De sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal zes weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens, zodat wij nog contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we je op dit moment geen functie kunnen aanbieden kunnen we – met jouw toestemming – jouw sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt jouw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in jouw personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zo lang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.

 

Dienstverlening
Om onze diensten te kunnen leveren gebruiken wij naam en contactgegevens van de contactpersoon/-personen van onze klanten. Voor de uitvoering van onze diensten gebruiken wij ook gegevens van eindklanten van onze klanten en bezoekers van hun social media kanalen. Ten aanzien van deze gegevens zijn wij verwerker. Dit komt omdat wij deze gegevens alleen in jouw opdracht verwerken, en deze persoonsgegevens niet zullen inzetten voor eigen doeleinden. Enkel de geaggregeerde data gebruiken wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Dat betekent dat je deze betrokkene zelf goed moet informeren over waarvoor jullie de persoonsgegevens gebruiken, onder andere met gebruikmaking van onze dienst.

 

Bezoek aan onze kantoren

Wanneer je bij een van onze vestigingen op locatie komt, dan registreren wij dat in de agenda. Wij gebruiken hiervoor de volgende gegevens:

 • Naam;
 • Contactgegevens;
 • Bedrijfsgegevens;

Deze gegevens bewaren wij tot maximaal 1 jaar nadat de afspraak is geweest.

 

Delen met derden

Wij delen persoonsgegevens met derden, indien:

 • wij deze partijen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met je uit te voeren;
 • je hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

De derde partijen die wij hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken mogen de gegevens alleen verwerken in schriftelijke (sub)opdracht van ons. Wij eisen dat deze partijen dergelijke gegevens verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met deze verklaring, op een vertrouwelijke en veilige wijze. De volgende derden verwerken jouw persoonsgegevens in onze opdracht:

 • IT-dienstverleners;
 • Onze cookieleveranciers;
 • De telecomleveranciers;
 • De leveranciers van de administratietools;
 • De door ons ingeschakelde consultants en adviseurs;
 • Online platforms welke wij inschakelen ter ondersteuning van onze diensten.

 

Wij geven jouw persoonsgegevens slechts aan andere bedrijven of instellingen als we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat het verwerken van dergelijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om eventuele geldende wet- en regelgeving of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen, om problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen en wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben, om rechten, eigendom of veiligheid van RIFF of van het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar voor zover wettelijk toegestaan of vereist, of omdat we daartoe uitdrukkelijke toestemming van jou voor hebben gekregen.

 

Ten aanzien van derde landen, landen buiten de Europese Economische Ruimte, is enkel sprake van doorgifte van persoonsgegevens wanneer wij er zeker van zijn dat er passende waarborgen zijn genomen om jouw privacy te beschermen.

 

Cookies

Op onze website (www.riffonline.com) gebruiken wij cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op, of uitgelezen van, het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. In deze tabel staat weergegeven welke cookies precies worden geplaatst.

 

Noodzakelijke cookies

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
__cfduid [x11] addtoany.com
hsadspixel.net
hs-analytics.net
hscollectedforms.net
hscta.net
hsforms.com
hsforms.net
hs-scripts.com
hubapi.com
hubspot.com
hubspot.net
Gebruikt door het inhoudsnetwerk, Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te identificeren. 1 jaar HTTP
_icl_current_language riffonline.com Slaat de voorkeurstaal van de gebruiker op de website op. 1 jaar HTTP
CookieConsent riffonline.com Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein 1 jaar HTTP
PHPSESSID riffonline.com Houdt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij. 1 jaar HTTP
wordpress_test_cookie riffonline.com Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. 1 jaar

 

Voorkeuren

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
lang [x3] ads.linkedin.com
cdn.syndication.twimg.com
linkedin.com
Onthoudt de door de gebruiker geselecteerde taalversie van een website Session HTTP

 

Statistieken

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
_gat [x2] gstatic.com
riffonline.com
Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen 1 dag HTTP
loglevel play.vidyard.com Verzamelt gegevens over bezoekersinteractie met de video’s van de website – Deze gegevens worden gebruikt om de video’s van de website relevanter te maken voor de bezoeker. Persistent HTML
visitorId play.vidyard.com Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website. Persistent HTML
_ga [x2] riffonline.com
gstatic.com
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar HTTP
_gid [x2] riffonline.com
gstatic.com
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag HTTP
_hjid riffonline.com Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website voor statistische doeleinden gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen. 1 jaar HTML
g/collect google-analytics.com In afwachting Session Pixel

 

Marketing

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
uvc addtoany.com Werkt de teller bij voor de social sharing-functies van de website. 1 dag HTTP
AA003 atdmt.com Verzamelt informatie over bezoekersgedrag op meerdere websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties op de website te optimaliseren. 3 maanden HTTP
ATN atdmt.com Richt advertenties op basis van gedragsprofilering en geografische locatie. 2 jaar HTTP
https://cx.atdmt.com/ atdmt.com Stelt een unieke ID in voor de bezoeker, waarmee externe adverteerders de bezoeker kunnen targeten met relevante advertenties. Deze koppelservice wordt geleverd door advertentieshubs van derden, waardoor het realtime bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt. Session Pixel
IDE doubleclick.net Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren. 1 jaar HTTP
test_cookie doubleclick.net Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. 1 dag HTTP
fr facebook.com Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. 3 maanden HTTP
tr facebook.com Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. Session Pixel
embed/v3/timings.gif forms.hsforms.com Verzamelt gegevens over de voorkeuren en het gedrag van bezoekers op de website – Deze informatie wordt gebruikt om inhoud en advertenties relevanter te maken voor de specifieke bezoeker. Session Pixel
NID google.com Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. Het ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 6 maanden HTTP
rc::c google.com Gebruikt in context met video-advertenties. De cookie beperkt het aantal keren dat een bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt. De cookie wordt ook gebruikt om de relevantie van de video-advertentie voor de specifieke bezoeker te waarborgen. Session HTML
bcookie linkedin.com Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services. 2 jaar HTTP
bscookie linkedin.com Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services. 2 jaar HTTP
lidc linkedin.com Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services. 1 dag HTTP
UserMatchHistory linkedin.com Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker. 29 dagen HTTP
__hssrc riffonline.com In afwachting Session HTTP
_fbp riffonline.com Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. 3 maanden HTTP
_gcl_au riffonline.com Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken. 3 maanden HTTP
_hjIncludedInSample riffonline.com Bepaalt of de navigatie van de gebruiker moet worden geregistreerd in een bepaalde tijdelijke statistische aanduiding. Session HTTP
local_storage_support_test twitter.com De cookie wordt gebruikt in samenhang met de lokale opslagfunctie in de browser. Met deze functie kan de website sneller laden door bepaalde procedures vooraf in te laden. Persistent HTML
GPS youtube.com Registreert een uniek ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van geografische GPS-locatie. 1 dag HTTP
PREF youtube.com Registreert een unieke ID die door Google wordt gebruikt om statistieken bij te houden over hoe de bezoeker YouTube-video’s op verschillende websites gebruikt. 8 maanden HTTP
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s. 179 dagen HTTP
YSC youtube.com Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien. Session HTTP
yt-remote-cast-installed youtube.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session HTML
yt-remote-connected-devices youtube.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Persistent HTML
yt-remote-device-id youtube.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Persistent HTML
yt-remote-fast-check-period youtube.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session HTML
yt-remote-session-app youtube.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session HTML
yt-remote-session-name youtube.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session HTML
ads/ga-audiences google.com Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor’s online behaviour across websites. Session Pixel
__ptq.gif hubspot.com Sends data to the marketing platform Hubspot about the visitor’s device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels. Session Pixel
hubspotutk riffonline.com Keeps track of a visitor’s identity. This cookie is passed to the marketing platform HubSpot on form submission and used when de-duplicating contacts. 1 jaar HTTP
__ab12# riffonline.com In afwachting 1 jaar HTTP
__widgetsettings twitter.com In afwachting Persistent HTML
i/jot/syndication twitter.com In afwachting Session Pixel

 

*We gebruiken Hubspot om inzicht te krijgen in bezoekersstromen, verkeersbronnen en pagina-weergaven op onze website, evenals e-mailinteractie zoals openingen en klikken. Wanneer je je e-mailadres op onze website hebt ingevuld, kunnen wij jouw activiteit op onze website koppelen aan jouw e-mailadres.

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website krijg je de mogelijkheid om het gebruik van bepaalde cookies al dan niet toe te staan. Als je eerder hebt aangegeven gebruik te willen maken van cookies, kun je deze toestemming op elk moment weer intrekken. Let er dan wel op dat je de cookies handmatig uit je browser verwijdert. Je kunt via de browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige aspecten van onze website werken dan mogelijk niet meer goed. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met gegevens uit de cookies doen. Wij raden je daarom aan om de privacyverklaring van deze partijen te raadplegen.

 

Noodzakelijke & voorkeuren cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening dan wel het tonen van de gevraagde website en de bijbehorende functionaliteit. Voorbeelden van dergelijke cookies zijn load balancing-cookies en cookies ter herinnering van de taalvoorkeur van de gebruiker tijdens de browsersessie. Deze cookies worden niet langer bewaard dan de betreffende browsersessie. Alleen nadat je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies, leggen onze servers de gegevens vast die de browser verzendt vanaf jouw randapparatuur naar de server waarop de opgevraagde informatie zich bevindt wanneer je onze website bezoekt. Hiervan worden serverlogbestanden bijgehouden. Deze serverlogbestanden bevatten gegevens als jouw webverzoek, IP-adres en informatie over de browser die wordt gebruikt zoals browsertype, browsertaal en de datum en tijd van jouw verzoek (loggegevens).

 

Statistische cookies

Deze informatie wordt gebruikt om website statistieken samen te stellen en om een beeld te verkrijgen van populaire webpagina’s en welke derde websites naar onze sites linken. We hebben de intentie om deze gegevens – waaronder jouw IP-adres en geaggregeerde bezoekgegevens – te gebruiken om eventuele problemen met onze server te lokaliseren/op te sporen of andere technische problemen met de website en/of diensten en om misbruik daarvan op te sporen, alsmede om onze website te verbeteren.

 

Marketing cookies
Deze cookies kunnen gebruikers volgen over verschillende websites en maken daarmee bijvoorbeeld gerichte advertenties mogelijk. Door middel van deze cookies kunnen we je volgen over meerdere kanalen en kunnen we zien hoe je je gedraagt op onze website en op andere websites. We kunnen bijvoorbeeld zien dat je onze LinkedInpagina hebt bezocht of dat je op een van onze extern geplaatste advertenties hebt geklikt. Met die informatie kunnen wij advertenties, nieuwsbrieven en aanbiedingen relevanter voor jouw bedrijf maken, jouw gebruikservaring verbeteren en kunnen we jou de relevante content en advertenties tonen.

 

Social media

Op onze website zijn social mediaknoppen opgenomen van Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Met behulp van deze social mediaknoppen kun je ervoor kiezen om via je eigen social media-account bij voornoemde diensten aan te geven dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten. Als je op een social mediaknop klikt, kan door de betreffende social mediadienst één of meerdere cookies ter herkenning van jou worden geplaatst. Dit zal vervolgens zichtbaar zijn voor de bezoekers van je persoonlijke social media-websitepagina’s. Op het gebruik van dergelijke social mediawebsites zijn de betreffende voorwaarden van die social mediadienst van toepassing:

 

Beveiliging

Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. RIFF treft gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens.

 

Nieuwe ontwikkelingen/wijzigingen

Deze privacy- en cookieverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast, om deze bijvoorbeeld in lijn te brengen met de alsdan geldende wet- en regelgeving. Indien deze verklaring wordt aangepast, zal dit tijdig worden aangekondigd op de website.

 

Rechten van betrokkenen

RIFF spant zich in om de gebruikers van haar website en andere betrokkenen hun wettelijke rechten te laten uitoefenen. Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
 • Intrekken van toestemming;
 • Het beperken van de gegevensverwerking;
 • Jouw persoonsgegevens in digitaal leesbaar standaardformaat te verkrijgen om deze over te dragen;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

 

RIFF zal de verzoeker vragen om zichzelf te identificeren voordat dergelijke verzoeken worden verwerkt. RIFF deelt haar beslissing binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk aan de betrokkene mede. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

 

RIFF voert deze service zo spoedig mogelijk uit en op haar kosten, behalve als het verzoek duidelijk ongegrond of excessief is (bijvoorbeeld als wij heel veel verzoeken van één persoon krijgen).

 

Mocht je vragen of een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens door RIFF, dan kun je dit kosteloos en eenvoudig kenbaar maken aan RIFF, op de volgende manieren:

 • Via e-mail: ictrecht@riffonline.com.
 • Via telefoon: +31736487070.

 

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens

RIFF Nederland B.V.
Joan Muyskenweg 22
1096CJ Amsterdam
KVK-nummer: 69468982

Telefoon: +31883450300

E-mail: info@riffonline.com