Privacy verklaring RIFF

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de groep RIFF Nederland B.V. te Amsterdam, waaronder ook haar dochter- en zustermaatschappijen worden verstaan: B.V., RIFF Digital Marketing B.V., RIFF Digital Engagement B.V., RIFF Content Marketing B.V. en Riff International B.V. Deze verklaring geeft u als gebruiker van onze website (ww.riffonline.com) inzicht in de gegevens die RIFF verwerkt, de doeleinden waarvoor we ze verwerken en de wijze waarop de gegevens verwerkt worden.

RIFF respecteert de privacy van alle betrokkenen en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. RIFF houdt zich dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze verklaring of over wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact op met ons via de contactgegevens onderaan deze verklaring.

 

Gegevensverwerking

Dienstverlening
Wij zijn een performance-based digitaal marketingbureau. Dit houdt in dat ons team van specialisten dagelijks met klantendata werkt voor een breed scala aan klanten in zowel de profit- als non-profit sector. Ons team van specialisten verzamelt en analyseert data van en over uw klanten om zo een gedegen online-marketingadvies te kunnen geven of de marketingkanalen op de juiste manier in te richten. Wij verlenen diensten ten aanzien van onder meer Digital Engagement (het onderhouden van uw social media-kanalen en het genereren van rapportages), Digital Technology (het bouwen van uw website, of het inrichten van SEO en SEA) en Digital Marketing (advies over het inrichten van marketingprogramma’s, het installeren van cookies, het genereren van nieuwsbrieven enz.). Daarnaast verlenen wij diensten ten aanzien van Digital Content Marketing (zoals webinars en commercials). Meer informatie over de gegevens die we bij het genereren van die content gebruiken, vindt u in de privacyverklaring van de betreffende websites. Om deze diensten te kunnen leveren gebruiken wij de volgende persoonsgegevens van u:

Naam en functie;
Zakelijke contactgegevens;
Betaalgegevens;
Bedrijfsgegevens;
Toepasselijke accountgegevens.

Dit doen wij om de overeenkomst tot het leveren van één of meer van onze diensten met u uit te voeren. Wij bewaren deze gegevens totdat de dienst is geleverd, tenzij we de gegevens moeten bewaren om aan onze (fiscale) wettelijke plicht te voldoen. Zo zijn wij verplicht om onze fiscale administratie zeven jaar, en in sommige gevallen tien jaar, te bewaren.

Voor de uitvoering van onze dienst gebruiken wij ook gegevens van uw werknemers, uw klanten, uw websitebezoekers, uw ex-klanten, prospects, leads enzovoorts. Ten aanzien van deze gegevens zijn wij verwerker. Dit komt omdat wij deze gegevens alleen in uw opdracht verwerken, en deze persoonsgegevens niet zullen inzetten voor eigen doeleinden. Enkel de geaggregeerde data gebruiken wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Dat betekent dat u deze betrokkene zelf goed moet informeren over waarvoor jullie de persoonsgegevens gebruiken, onder andere met gebruikmaking van onze dienst.

 

Contact
Wanneer u een e-mail verstuurd, een contactformulier invult of op een andere wijze contact opneemt met RIFF, zullen we dergelijke berichten gebruiken om uw verzoek of vraag te beantwoorden. We bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor dit contact of tot maximaal twee jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad. Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

Naam en functie;
Contactgegevens;
Bedrijfsgegevens;
Overige persoonsgegevens die u verstrekt in uw bericht.

 

Referenties
Op onze website presenteren wij verschillende referenties over onze diensten. Wij proberen u op deze manier een volledig beeld te geven van onze producten en hoe onze klanten het gebruik daarvan in de praktijk beoordelen. Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

Naam van de recensent;
Functie van de recensent;

Wij hebben deze gegevens nodig om de referentie te beoordelen en te kunnen publiceren op de website. De grond voor het verwerken van deze gegevens is toestemming: alle recensenten wordt nadrukkelijk om toestemming gevraagd alvorens een referentie wordt geplaatst op onze website. Deze toestemming kunnen de recensenten te allen tijde weer intrekken door contact met ons op te nemen. Wij bewaren de gegevens totdat de referentie de relevantie heeft verloren of in het geval de toestemming is ingetrokken.

 

Nieuwsbrief
Wanneer u klant bij ons bent, kunnen wij het zakelijk e-mailadres dat bij ons bekend is gebruiken voor commerciële communicatie. U kunt ons daarnaast toestemming geven voor het gebruik van het zakelijk e-mailadres voor ongevraagde commerciële communicatie, zoals onze nieuwsbrief of aankondiging van evenementen. U kunt uw toestemming hier te allen tijde weer voor intrekken middels de link in de nieuwsbrief of door dit aan te geven bij uw contactpersoon. Wij kunnen zien of je de nieuwsbrief hebt geopend en of je doorklikt naar de website. Dit doen wij om de functionaliteit te verbeteren. Wij bewaren uw zakelijke e-mailadres in de nieuwsbrief-database totdat u uw toestemming heeft ingetrokken.

 

Werving en selectie
Wij bieden verschillende vacatures aan op onze website. U heeft ook de mogelijkheid om direct op LinkedIn te solliciteren op vacatures die we aanbieden, met uw LinkedIn-account. Wanneer u bij ons solliciteert verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

NAW-gegevens;
Geslacht;
Geboortedatum en -land;
Contactgegevens;
Inhoud van uw cv (zoals informatie over studie- en arbeidsverleden);
Inhoud van uw motivatiebrief;
Salarisindicatie;
Beschikbaarheid;
Eventueel opgegeven referenties.

Deze gegevens verwerken wij om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidscontract, of in het geval van zzp’ers een overeenkomst van opdracht.

De sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal zes weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens, zodat wij nog contact met u kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen aanbieden kunnen we – met uw toestemming – uw sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien u bij ons komt werken, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in uw personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zo lang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal twee jaar na indiensttreding.

 

RIFF Nederland B.V.

Binnen onze groep RIFF hebben we, vanwege interne administratieve doeleinden, ervoor gekozen om gebruik te maken van één crm-systeem. Dit betekent dat wanneer uw klant bent bij RIFF, uw persoons- en bedrijfsgegevens inzichtelijk kunnen zijn voor medewerkers van de andere entiteiten binnen de groep. Deze medewerkers krijgen enkel toegang tot uw gegevens voor zover dat nodig is uit hoofde van hun functie. Wij en de overige entiteiten binnen onze groep hebben hier een gerechtvaardigd financieel, beveiligings-technisch en praktisch belang bij. Uiteraard gaan alle medewerkers binnen de groep zorgvuldig met uw gegevens om, en zullen andere entiteiten uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden, zoals commerciële doeleinden, zonder dat daar een expliciete noodzaak toe bestaat en zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Mocht u bezwaar hebben tegen deze werkwijze, neem dan contact met ons op.

 

Bezoek aan onze kantoren

Wanneer u bij een van onze vestigingen op locatie komt, dan registreren wij dat in de agenda. Wij gebruiken hiervoor de volgende gegevens:

Naam;
Contactgegevens;
Bedrijfsgegevens;

Deze gegevens bewaren wij tot maximaal één jaar nadat de afspraak is geweest.

 

Delen met derden

Wij delen persoonsgegevens met derden, indien:

Wij deze partijen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
Dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
U hier toestemming voor geeft;
Wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
Wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

De derde partijen die wij hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken mogen de gegevens alleen verwerken in schriftelijke (sub)opdracht van ons. Wij eisen dat deze partijen dergelijke gegevens verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met deze verklaring, op een vertrouwelijke en veilige wijze. De volgende derden verwerken uw persoonsgegevens in onze opdracht:

 • ICT-dienstverleners;
 • Onze cookieleveranciers;
 • De telecomleveranciers;
 • De leveranciers van de administratietools;
 • De door ons ingeschakelde consultants en adviseurs;
 • Online platforms welke wij inschakelen ter ondersteuning van onze diensten.

Wij geven uw persoonsgegevens slechts aan andere bedrijven of instellingen als we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat het verwerken van dergelijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om eventuele geldende wet- en regelgeving of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen, om problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen en wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben, om rechten, eigendom of veiligheid van RIFF of van het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar voor zover wettelijk toegestaan of vereist, of omdat we daartoe uitdrukkelijke toestemming van u voor hebben gekregen.

Ten aanzien van derde landen, landen buiten de Europese Economische Ruimte, is enkel sprake van doorgifte van persoonsgegevens wanneer wij er zeker van zijn dat er passende waarborgen zijn genomen om uw privacy te beschermen.

 

Cookies

Op onze website (www.riffonline.com) gebruiken wij cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op, of uitgelezen van, het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. In deze tabel staat weergegeven welke cookies precies worden geplaatst.

 

Noodzakelijke cookies

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
__cfduid [x11] addtoany.com
hsadspixel.net
hs-analytics.net
hscollectedforms.net
hscta.net
hsforms.com
hsforms.net
hs-scripts.com
hubapi.com
hubspot.com
hubspot.net
Gebruikt door het inhoudsnetwerk, Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te identificeren. 1 jaar HTTP
_icl_current_language riffonline.com Slaat de voorkeurstaal van de gebruiker op de website op. 1 jaar HTTP
CookieConsent riffonline.com Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein 1 jaar HTTP
PHPSESSID riffonline.com Houdt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij. 1 jaar HTTP
wordpress_test_cookie riffonline.com Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. 1 jaar

 

Voorkeuren

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
lang [x3] ads.linkedin.com
cdn.syndication.twimg.com
linkedin.com
Onthoudt de door de gebruiker geselecteerde taalversie van een website Session HTTP

 

Statistieken

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
_gat [x2] gstatic.com
riffonline.com
Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen 1 dag HTTP
loglevel play.vidyard.com Verzamelt gegevens over bezoekersinteractie met de video’s van de website – Deze gegevens worden gebruikt om de video’s van de website relevanter te maken voor de bezoeker. Persistent HTML
visitorId play.vidyard.com Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website. Persistent HTML
_ga [x2] riffonline.com
gstatic.com
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar HTTP
_gid [x2] riffonline.com
gstatic.com
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag HTTP
_hjid riffonline.com Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website voor statistische doeleinden gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen. 1 jaar HTML
g/collect google-analytics.com In afwachting Session Pixel

 

Marketing

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
uvc addtoany.com Werkt de teller bij voor de social sharing-functies van de website. 1 dag HTTP
AA003 atdmt.com Verzamelt informatie over bezoekersgedrag op meerdere websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties op de website te optimaliseren. 3 maanden HTTP
ATN atdmt.com Richt advertenties op basis van gedragsprofilering en geografische locatie. 2 jaar HTTP
https://cx.atdmt.com/ atdmt.com Stelt een unieke ID in voor de bezoeker, waarmee externe adverteerders de bezoeker kunnen targeten met relevante advertenties. Deze koppelservice wordt geleverd door advertentieshubs van derden, waardoor het realtime bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt. Session Pixel
IDE doubleclick.net Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren. 1 jaar HTTP
test_cookie doubleclick.net Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. 1 dag HTTP
fr facebook.com Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. 3 maanden HTTP
tr facebook.com Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. Session Pixel
embed/v3/timings.gif forms.hsforms.com Verzamelt gegevens over de voorkeuren en het gedrag van bezoekers op de website – Deze informatie wordt gebruikt om inhoud en advertenties relevanter te maken voor de specifieke bezoeker. Session Pixel
NID google.com Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. Het ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 6 maanden HTTP
rc::c google.com Gebruikt in context met video-advertenties. De cookie beperkt het aantal keren dat een bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt. De cookie wordt ook gebruikt om de relevantie van de video-advertentie voor de specifieke bezoeker te waarborgen. Session HTML
bcookie linkedin.com Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services. 2 jaar HTTP
bscookie linkedin.com Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services. 2 jaar HTTP
lidc linkedin.com Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services. 1 dag HTTP
UserMatchHistory linkedin.com Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker. 29 dagen HTTP
__hssrc riffonline.com In afwachting Session HTTP
_fbp riffonline.com Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. 3 maanden HTTP
_gcl_au riffonline.com Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken. 3 maanden HTTP
_hjIncludedInSample riffonline.com Bepaalt of de navigatie van de gebruiker moet worden geregistreerd in een bepaalde tijdelijke statistische aanduiding. Session HTTP
local_storage_support_test twitter.com De cookie wordt gebruikt in samenhang met de lokale opslagfunctie in de browser. Met deze functie kan de website sneller laden door bepaalde procedures vooraf in te laden. Persistent HTML
GPS youtube.com Registreert een uniek ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van geografische GPS-locatie. 1 dag HTTP
PREF youtube.com Registreert een unieke ID die door Google wordt gebruikt om statistieken bij te houden over hoe de bezoeker YouTube-video’s op verschillende websites gebruikt. 8 maanden HTTP
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s. 179 dagen HTTP
YSC youtube.com Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien. Session HTTP
yt-remote-cast-installed youtube.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session HTML
yt-remote-connected-devices youtube.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Persistent HTML
yt-remote-device-id youtube.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Persistent HTML
yt-remote-fast-check-period youtube.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session HTML
yt-remote-session-app youtube.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session HTML
yt-remote-session-name youtube.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session HTML
ads/ga-audiences google.com Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor’s online behaviour across websites. Session Pixel
__ptq.gif hubspot.com Sends data to the marketing platform Hubspot about the visitor’s device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels. Session Pixel
hubspotutk riffonline.com Keeps track of a visitor’s identity. This cookie is passed to the marketing platform HubSpot on form submission and used when de-duplicating contacts. 1 jaar HTTP
__ab12# riffonline.com In afwachting 1 jaar HTTP
__widgetsettings twitter.com In afwachting Persistent HTML
i/jot/syndication twitter.com In afwachting Session Pixel

 

*We gebruiken Hubspot om inzicht te krijgen in bezoekersstromen, verkeersbronnen en pagina-weergaven op onze website, evenals e-mailinteractie zoals openingen en klikken. Wanneer je je e-mailadres op onze website hebt ingevuld, kunnen wij jouw activiteit op onze website koppelen aan jouw e-mailadres.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website krijgt u de mogelijkheid om het gebruik van bepaalde cookies al dan niet toe te staan. Als u eerder heeft aangegeven gebruik te willen maken van cookies, kunt u deze toestemming op elk moment weer intrekken. Let er dan wel op dat u de cookies handmatig uit uw browser verwijdert. U kunt via de browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige aspecten van onze website werken dan mogelijk niet meer goed. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met gegevens uit de cookies doen. Wij raden u daarom aan om de privacyverklaring van deze partijen te raadplegen.

 

Noodzakelijke & voorkeuren cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening dan wel het tonen van de gevraagde website en de bijbehorende functionaliteit. Voorbeelden van dergelijke cookies zijn load balancing-cookies en cookies ter herinnering van de taalvoorkeur van de gebruiker tijdens de browsersessie. Deze cookies worden niet langer bewaard dan de betreffende browsersessie. Alleen nadat u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies, leggen onze servers de gegevens vast die de browser verzendt vanaf uw randappa-ratuur naar de server waarop de opgevraagde informatie zich bevindt wanneer u onze web-site bezoekt. Hiervan worden serverlogbestanden bijgehouden. Deze serverlogbestanden bevatten gegevens als uw webverzoek, IP-adres en informatie over de browser die wordt gebruikt zoals browsertype, browsertaal en de datum en tijd van uw verzoek (loggegevens).

 

Statistische cookies
Deze informatie wordt gebruikt om website statistieken samen te stellen en om een beeld te verkrijgen van populaire webpagina’s en welke derde websites naar onze sites linken. We hebben de intentie om deze gegevens – waaronder uw IP-adres en geaggregeerde bezoekgegevens – te gebruiken om eventuele problemen met onze server te lokaliseren/op te sporen of andere technische problemen met de website en/of diensten en om misbruik daarvan op te sporen, alsmede om onze website te verbeteren.

 

Marketing cookies
Deze cookies kunnen gebruikers volgen over verschillende websites en maken daarmee bijvoorbeeld gerichte advertenties mogelijk. Door middel van deze cookies kunnen we u volgen over meerdere kanalen en kunnen we zien hoe u zich gedraagt op onze website en op andere websites. We kunnen bijvoorbeeld zien dat u onze LinkedIn-pagina heeft bezocht of dat u op een van onze extern geplaatste advertenties heeft geklikt. Met die informatie kunnen wij advertenties, nieuwsbrieven en aanbiedingen relevanter voor uw bedrijf maken, uw gebruikservaring verbeteren en kunnen we u de relevante content en advertenties tonen.

 

Google LLC
Wij gebruiken cookies van Google. Wij hebben voldoende passende waarborgen genomen voor een veilige gegevensverwerking door Google. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren, we hebben een verwerkersovereenkomst met hen gesloten en Google is Privacy Shield gecertificeerd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google.

 

Social media
Op onze website zijn social media-knoppen opgenomen van Facebook, Google+, Twitter en LinkedIn. Met behulp van deze social media-knoppen kunt u ervoor kiezen om via uw eigen social media-account bij voornoemde diensten aan te geven dat u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten. Als u op een social media-knop klikt, u door de betreffende social media-dienst één of meerdere cookies ter herkenning van u worden geplaatst. Dit zal vervolgens zichtbaar zijn voor de bezoekers van uw persoonlijke social media-websitepa-gina’s. Op het gebruik van dergelijke social media-websites zijn de betreffende voorwaarden van die social media-dienst van toepassing:

 • Facebook ;
 • Google+;
 • Twitter;
 • Instagram ;
 • Youtube ;
 • LinkedIn.

 

Spam check

Wij gebruiken reCAPTCHA om misbruik van onze contactformulieren door het versturen van spam te voorkomen. Door aan te geven dat u geen robot bent, wordt gecontroleerd:

 • Hoe snel het formulier wordt ingevuld;
 • Welke muisbewegingen er gemaakt worden tijdens het invullen;
 • Het IP-adres van diegene die het formulier invult.

Deze gegevens worden geanalyseerd door Google LLC. Hieruit maakt Google op of ze te maken hebben met een legitieme bezoeker of een bot. Een echte bezoeker hoeft dan alleen op een vinkje te klikken, waarmee diegene bevestigt geen robot te zijn. Vervolgens u het bericht dan via het formulier naar de ontvanger worden verzonden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google.

 

Beveiliging

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. RIFF treft gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens.

 

Nieuwe ontwikkelingen/wijzigingen

Deze privacy- en cookieverklaring u van tijd tot tijd worden aangepast, om deze bijvoorbeeld in lijn te brengen met de alsdan geldende wet- en regelgeving. Indien deze verklaring wordt aangepast, zal dit tijdig worden aangekondigd op de website.

 

Rechten van betrokkenen

RIFF spant zich in om de gebruikers van haar website en andere betrokkenen hun wettelijke rechten te laten uitoefenen. U heeft de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
 • Intrekken van toestemming;
 • Het beperken van de gegevensverwerking;
 • Uw persoonsgegevens in digitaal leesbaar standaardformaat te verkrijgen om deze over te dragen;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

RIFF zal de verzoeker vragen om zichzelf te identificeren voordat dergelijke verzoeken worden verwerkt. RIFF deelt haar beslissing binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk aan de betrokkene mede. Deze termijn u echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

RIFF voert deze service zo spoedig mogelijk uit en op haar kosten, behalve als het verzoek duidelijk ongegrond of excessief is (bijvoorbeeld als wij heel veel verzoeken van één persoon krijgen).

Mocht u vragen of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door RIFF, dan kunt u dit kosteloos en eenvoudig kenbaar maken aan RIFF, op de volgende manieren:

Via e-mail: ictrecht@riffonline.com
Via telefoon: +31 (0)73 648 70 70

 

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

RIFF Nederland B.V.
Joan Muyskenweg 22
1096 CJ, Amsterdam
+31883450300
info@riffonline.com

 

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 13 mei 2019.

Partners